Strona główna » Kierunki studiów
| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Wyrazy uznania za wkład w dziedzinie bezpieczeństwa państwa dla prof. A. Koseskiego (12.06.2015r.) »
   ▪ DZIEJE MAZOWSZA. Lata 1527-1794. T2, Wydawnictwo Typografia Pułtusk »
   ▪ Thinking Symbols, Third Interdyscyplinary Conference (30 June-2 July 2015) »

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 
KIERUNKI STUDIÓW

Oferta na rok akademicki 2015/2016

> administracja

> bezpieczeństwo narodowe

> historia

> pedagogika

> politologia

> socjologia


Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz
studia podyplomowe.

Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historii oraz w dyscyplinie nauk o polityce.