Strona główna » Kierunki studiów
| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Warsztaty analityczne dla pracowników Uczelni »
   ▪ Podziękowania dla rektora A. Koseskiego za pracę na rzecz rozwoju polskiej siatkówki »
   ▪ Stypendia ministra dla studentów na rok akademicki 2014/2015 »
 
KIERUNKI STUDIÓW

Oferta na rok akademicki 2014/2015

> administracja

> bezpieczeństwo narodowe

> filologia polska

> historia

> pedagogika

> politologia

> socjologia


Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz
studia podyplomowe.

Akademia posiada też uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historii oraz w dyscyplinie nauk o polityce.