Strona główna » Wydziały » Wydział Historyczny » Galerie » Konferencje i spotkania
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KONFERENCJE I SPOTKANIA

Aktualne wydarzenia dokumentujemy na profilach

Wydziału Historycznego  WH Facebook

 Akademii WH Facebook 


* ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA - DZIEJE, DUCHOWOŚĆ I KULT. ASPEKT PUŁTUSKI, MAZOWIECKI I KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO.

Konferencja pod patronatem honorowym biskupa płockiego Piotra Libery

Organizatorzy: Miasto Pułtusk, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Dom Polonii w Pułtusku

 Święty Stanisław Kostka Święty Stanisław Kostka

* SPOŁECZEŃSTWO MAZOWSZA WOBEC WYDARZEŃ I WOJNY ŚWIATOWEJ (07.11.2016 R.)
Organizatorzy:
Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe ATENA oraz Ośrodek Badań nad Mazowszem

 Fotogaleria>>>


 

* KRÓLESTWO POLSKIE 1815-1915, KONFERENCJA (27-28.10.2016 R.)

* 450-LECIE PRZYBYCIA JEZUITÓW DO PUŁTUSKA (16.092016 R.)

"Misja trwa, plock.gosc.pl", 17.09.2016 r.

"450 - lecie przybycia jezuitów do Pułtuska - konferencja ogólnopolska", pultusk24.pl, 16.09.2016 r.

 

 

* CZERWIŃSK N/WISŁĄ: HISTORIA - ROZWÓJ - WYZWANIA 12.09.2016 R.)

 

 

* PIERWSZE WIEKI CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE - KONFERENCJA (29.06.2016 R.)


 

 * NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH (1.03.2016 R.)16 marca 2011 r. odbył się wykład Dziekana Wydziału Historycznego dra hab. Bronisława Nowaka, prof. AH

 

 pt. : "Cywilizacje w Afryce w okresie przedkolonialnym".


POLEN: ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND RUSSLAND

 

W dniach 24-26 września 2010 r.
odbyło się
Międzynarodowe kolokwium na temat /
Internationales Kolloquium über

Polska między Niemcami a Rosją
Polen zwischen Deutschland und Russland 

organizowane przez
Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku /

Humanistische Akademie „Aleksander Gieysztor“ in Pułtusk

Ost-West-Forum GÖDELITZ /
Forum Wschód – Zachód GÖDELITZ

we współpracy z / in Kooperation mit der

Marion-Dönhoff-Stiftung Hamburg|
Fundacją Marion Dönhoff w Hamburgu
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MUZEÓW REGIONALNYCH


Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Polski Narodowy Komitet Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM
Stowarzyszenie Muzealników Polskich
w dniach 14-16 września 2010 r.
zorganizowała
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MUZEÓW REGIONALNYCH

Muzea regionalne. Jaka przyszłość?

      Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora od początku swego istnienia stawia problematykę regionalną na czołowym miejscu.
     Współpraca z Polskim Narodowym Komitetem ICOM i Stowarzyszeniem Muzealników Polskich pogłębia świadomość jak ważną rolę odgrywa muzealnictwo regionalne, stanowiące większość wszystkich polskich muzeów. Ich działalność kultywująca tradycje i kulturę regionu przebiega w niezwykle zróżnicowanych warunkach, w różnych podporządkowaniach; ich praca u podstaw podnoszenia na wyższy poziom lokalnych społeczeństw i uświadamiania tożsamości regionalnej, jest często obarczona syndromem samotności.
    Jeśli chcemy poprzez prezentowanie dorobku minionych pokoleń, oddziaływać na całe społeczeństwo, a nie tylko na elity skupione w dużych aglomeracjach, podjęcie tematyki muzealnictwa regionalnego stanowi krok istotny, wręcz podstawowy.
    Wychodząc z tych założeń Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, mająca doświadczenie 12 lat w kształceniu historyków o specjalności muzealnej i kształceniu podyplomowym pracowników muzeów mazowieckich, postanowiła zorganizować w 2010 roku, wspólnie z Polskim Komitetem Narodowym ICOM i ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, ogólnopolską konferencję poświęconą obecnemu usytuowaniu i perspektywom przyszłościowym muzeów regionalnych. W jej wyniku powinien się zarysować całościowy obraz sytuacji i posłużyć do wniosków diagnostycznych i prognostycznych.


W dniach 28-30 czerwca 2010 r.
odbyła się First Interdisciplinary Conference:
Seeking Origins and Manifestations of Religion

orgaznizowana przez
Międzywydziałowy Instytut Antropologii i Archeologii
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

Program konferencji

"Arabic Calligraphy" - Tuesday, 29th of June 2010

 


   W dniu 17 czerwca 2010 r. 

odbyła się konferencja naukowa nt.:
"Dawna Rosja i Rosjanie w polskich badaniach współczesnych"
Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz.


W dniu 8 grudnia 2009 r.
odbyła się
konferencja naukowa
„Obywatel, obywatelskość - wczoraj i dziś"
 zorganizowana przez
Studenckie Koło Naukowe Historyków
oraz
Studenckie Koło Naukowe Politologów 

 

 

 

 


W dniu 28 września 2009 r. (poniedziałek)
w CA nr 3, ul. Mickiewicza 36 B, sala nr 201
na
Wydziale Historycznym
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
odbyła się
konferencja naukowa:
"Miasta mazowieckie w epoce nowożytnej.
Typologia, specyfika i kierunki rozwojowe."


miasta mazowieckie

miasta mazowieckie

 

 III Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego (Pułtusk, 4-6 września 2006)
III Kongres Historyków Wsi III Kongres Historyków Wsi III Kongres Historyków Wsi

III Kongres Historyków Wsi III Kongres Historyków Wsi III Kongres Historyków Wsi

III Kongres Historyków Wsi III Kongres Historyków Wsi


Konferencja Historia Etiopii
Historia Etiopii Historia Etiopii Historia Etiopii