Strona główna » Studia podyplomowe
| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ V tom Dziejów Mazowsza już w lipcu br.! »
   ▪ Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym (...) - debata studencka (30.01.2016 r.) »
   ▪ Podziękowania dla Rektora od Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu »

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 
STUDIA PODYPLOMOWE

Dziekanaty wydziałów udzielają informacji na temat oferty studiów podyplomowych oraz przyjmują dokumenty na wybrane studia. (kontakty)


Regulamin przyjęć na studia podyplomowe 2015

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rejestracyjny

Absolwenci studiów wyższych lub studiów podyplomowych Akademii ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.


Słuchaczowi, który podejmie dodatkowo naukę na studiach pierwszego/drugiego stopnia lub studiach podyplomowych przysługuje zniżka w wysokości 20% czesnego semestralnego studiów podyplomowych za każdy "wspólny" semestr.


PKO BP S.A. Oddział Centrum w Ciechanowie
81 1020 1592 0000 2802 0012 3646

BGŻ S.A. Oddział w Ciechanowie
51 2030 0045 1110 0000 0014 6530

Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
46 1240 5282 1111 0000 4896 0964


Pełna opłata za studia podyplomowe rozpoczynające się w r. ak. 2016/2017:

Wydział Administracji

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.600 zł


Wydział Historyczny

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.750 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 2.500 zł


Wydział Nauk Politycznych

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.750 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł


Wydział Pedagogiczny

 Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.750 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł


Zarządzenia Rektora

Rozliczenie finansowe w przypadku rezygnacji lub skreślenia ze studiów wraz z wnioskiem o rozliczenie finansowe z Kwesturą

Wysokość opłaty za wznowienie kształcenia

Obowiązek złożenia wypełnionej karty obiegowej w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów/słuchaczy studiów podyplomowych


Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od r. ak. 2015/2016

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasad komercjalizacji

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej