Strona główna » Studia podyplomowe
| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Uczestnictwo Rektora we mszy i spotkanie z Ks. Abp. H. Hoserem (7 i 9.05.2017 r.) »
   ▪ Uczniowie ze Skaszewa Wł. z wizytą w Bibliotece AH »
   ▪ Podziękowania od Polskiego Komitetu Olimpijskiego »

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 
STUDIA PODYPLOMOWE

Dziekanaty wydziałów udzielają informacji na temat oferty studiów podyplomowych oraz przyjmują dokumenty na wybrane studia. (kontakty)


Regulamin przyjęć na studia podyplomowe

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - LOGOPEDIA:

Formularz rejestracyjny

Absolwenci studiów wyższych lub studiów podyplomowych Akademii ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.


Słuchaczowi, który podejmie dodatkowo naukę na studiach pierwszego/drugiego stopnia lub studiach podyplomowych przysługuje zniżka w wysokości 20% czesnego semestralnego studiów podyplomowych za każdy "wspólny" semestr.


PKO BP S.A. Oddział Centrum w Ciechanowie
81 1020 1592 0000 2802 0012 3646

BGŻ S.A. Oddział w Ciechanowie
51 2030 0045 1110 0000 0014 6530

Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
46 1240 5282 1111 0000 4896 0964


Pełna opłata za studia podyplomowe rozpoczynające się w r. ak. 2017/2018:

Wydział Administracji

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.600 zł


Wydział Historyczny

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 2.550 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 2.500 zł


Wydział Nauk Politycznych

Studia podyplomowe doskonalące (3 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 2.500 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł


Wydział Pedagogiczny

(dla kandydatów posiadających przygotowanie pedagogiczne)

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (4 semestry): 5.000 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry): 2.500 zł


(dla kandydatów bez przygotowania pedagogicznego)

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry): 2.500 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 2.500 zł


Zarządzenia Rektora

Rozliczenie finansowe w przypadku rezygnacji lub skreślenia ze studiów wraz z wnioskiem o rozliczenie finansowe z Kwesturą

Wysokość opłaty za wznowienie kształcenia

Obowiązek złożenia wypełnionej karty obiegowej w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów/słuchaczy studiów podyplomowych


Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od r. ak. 2015/2016

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasad komercjalizacji

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej